Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA

ŻABKI

CZERWIEC

1. Dzień dziecka

2. Z wizytą w ZOO

3 i 4. Lato i wakacje

1.Tydzień pierwszy:

-uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju; kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy

-kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków; wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne

-wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu; zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych

-zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych

części świata; rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej

2.Tydzień drugi:

-rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo; rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt

-zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi; utrwalenie znajomości kolorów podstawowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem

-określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń; kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie

-poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę; wdrażanie dzieci do korzystania z tablic informacyjnych, np. w parkach narodowych

3.Tydzień trzeci i czwarty:

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem; rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych

-poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy; zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku

-kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki; rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kompozycji

-rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las; poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „Wzdłuż Wisły”

-poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem; poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych

-zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem); zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej

-doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi; wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia

Nauka piosenki: " Razem z latem"

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Chodzi złote lato

w kapeluszu z kwiatów,

w rękach ma latawiec,

biega z nim po trawie.

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x 2)

Czasem dla ochłody

lato zjada lody.

Zajada je powoli,

gardło go nie boli.

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x 2)

TEMATYKA TYGODNIOWA:

MOTYLKI

I. DZIEŃ DZIECKA. (03.-07.06.2019)

II. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE. (10.-14.06.2019)

III. LATO. WAKACJE! (17.-21.06.2019)

 

I. Tydzień:

- Porozmawiamy o prawach i obowiązkach dzieci na całym świecie.

- Zastanowimy się co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne.

- Będziemy wyszukiwać informacje na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach.

- Porozmawiamy o marzeniach- co to są marzenia, czy są potrzebne, i czy wszystkie się spełniają.

- Opowiemy o swoich ulubionych zajęciach i zabawach.

- Rozwijamy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.

 

II. Tydzień:

- Zdobywamy wiadomości o zwierzętach- poznajemy ich nazwy, wygląd, zwyczaje, a także miejsca ich występowania.

- Tworzymy zbiory zwierząt zgodnie z podanymi kategoriami, porównujemy liczbę zwierząt w zbiorach.

- Poznamy znak odejmowania, ćwiczymy zapisywanie działań z wykorzystaniem tego znaku.

- Samodzielnie poszukujemy informacji o zwierzętach w różnych źródłach( książki, ilustracje, albumy). Wypowiadamy się o zwyczajach zwierząt na podstawie własnych spostrzeżeń.

- Przypomnimy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, a także zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami.

 

III. Tydzień:

- Podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu obserwujemy barwy w przyrodzie, podajemy nazwy kwiatów i innych roślin (wykorzystujemy lupy do obserwacji).

- Rozmawiamy na temat zaobserwowanych zmian w przyrodzie związanych z porą roku.

- Rozmawiamy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.

- Utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Poznamy znaki informacyjne i ostrzegawcze, które występują na szlakach turystycznych.

-Porozmawiamy na temat planowania podróży- o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, jakie rzeczy są niezbędne np. na wakacjach nad morzem, na wycieczce w górach, w lesie, nad wodą, na łące.

- Określimy, co najbardziej lubiliśmy robić w przedszkolu, które zajęcia były najbardziej interesujące, czego się nauczyliśmy.

W tym miesiącu uczymy się: 

piosenki pt. „Będę uczniem”

1. W pierwszych dniach w moim przedszkolu bardzo się wszystkiego bałam.

Byłam smutna, zagubiona- w końcu byłam całkiem mała.

Teraz mogę śmiało stwierdzić: piękne chwile tu spędziłam.

Rzeczy ważnych, pożytecznych, właśnie tu się nauczyłam.

Ref: Jestem szybka, jestem sprawna

i uczynna, i zabawna.

Jestem mądra i wesoła,

i niestraszna jest mi szkoła!

2. Znam litery w alfabecie, sprawnie liczę i rachuję.

Znam swój adres, numer domu, Polskę na mapie wskazuję.

W piłkę gram jak Lewandowski, ringo rzucam wprost do celu.

Wiem, jak zgodnym być w zabawie, w grupie mam przyjaciół wielu.

Ref: Jestem szybki, jestem sprawny

i uczynny, i zabawny.

Jestem mądry i wesoły,

a więc mogę iść do szkoły!

3. Śpiewać pięknie potrafimy i tańczymy jak w balecie.

Do teatru czy muzeum zabrać śmiało nas możecie.

Bardzo sprawnie wycinamy, to, co chcesz, narysujemy.

Z wierszykami i bajkami w świat fantazji wędrujemy.

Ref: Kto jest szybki, kto jest sprawny

i uczynny, i zabawny.

Kto jest mądry i wesoły,

może śmiało iść do szkoły.

 

CZERWIEC 2019

GRUPA „PSZCZÓŁKI”

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. Zwierzęta duże i małe (03.06–07.06.)

II. Lato (10.06.–14.06.)

III/IV. Wakacje! (17.06.–28.06.)

 

Tydzień 1: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

 • dzieci poszerzają wiedzę n/t zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania
 • wzbogacają swoje słownictwo
 • rozwijają umiejętność czytania globalnego
 • poszerzają wiedzę n/t polskich parków narodowych i ich mieszkańców
 • doskonalą umiejętność czytania symboli
 • przygotowują przedstawienie dla swoich mam
 • wykonują upominki dla swoich bliskich
 • wiedzą, jak należy zachowywać się w kinie

Tydzień 2: LATO

 • dzieci utrwalają kolejność miesięcy oraz pór roku
 • poszerzają swoje informacje n/t wybranych zjawisk atmosferycznych
 • doskonalą umiejętność uważnego słuchania
 • poszerzają swój słownik o nazwy owadów występujących na łące oraz letnich kwiatów; doskonalą umiejętność ich rozróżniania
 • doskonalą umiejętność przeliczania, klasyfikacji i porównywania obiektów
 • rozwijają twórczą ekspresję
 • dzielą się zabawkami z innymi dziećmi
 • wiedzą, jak należy zachowywać się podczas burzy

Tydzień 3 i 4: WAKACJE!

 • dzieci rozwijają umiejętność poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów
 • poszerzają wiedzę n/t zwierząt i roślin górskich
 • rozwijają umiejętność kreatywnego myślenia
 • doskonalą umiejętność czytania piktogramów
 • wiedzą, jak należy zachowywać się podczas podróży autokarem
 • poszerzają informacje n/t bezpiecznego sposobu spędzania wakacji

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Lato płynie do nas”

muzyka: K. Kwiatkowska, słowa: J. Zuchora

Raz, dwa, raz i dwa,

słońce idzie drogą.

Z górki chmurki biegną dwie,

spieszą się jak mogą.

Ref. Hop! Hop! – słychać w koło.

Hop! Hop! – echo woła.

Po jeziorze łódka mknie,

lato płynie do nas.

Raz, dwa, raz i dwa,

nadszedł czas zabawy,

pędzi, goni w polu wiatr,

chce się z nami bawić.

Ref. Hop! Hop! – słychać w koło…

Raz, dwa, raz i dwa,

wiatr wesoło pląsa,

w górze, w chmurze, w ciszy pól

dzwoni śpiew skowronka.

Ref. Hop! Hop! – słychać w koło…

Poznajemy wiersz: „Polubić różnice”, autorstwa D. Niemiec

 Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie,

inny ma wygląd albo ubranie,

mieszka w innym miejscu, je co innego,

bawi się inaczej – może być twym kolegą.

Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz,

a te różnice polubić spróbujesz.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA BIEDRONKI

CZERWIEC

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. DZIEŃ DZIECKA. WRAŻENIA I UCZUCIA. (03.06.-07.06.)
 2. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE. (10.06.-14.06)
 3.  LATO.(17.06.-21.06.)
 4.  WAKACJE!(24.06.-28.06.)

Tydzień 1. Dzień Dziecka. Wrażenia i uczucia.

Dzieci:

- poszerzają wiedzę na temat swoich praw i obowiązków;

- wzbogacają wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata;

- kształtują umiejętność wypowiadania się na określony temat;

- kształtują umiejętność nazywania własnych emocji i uczuć;

- rozwijają umiejętność radzenia sobie ze strachem;

- starają się z szacunkiem odnosić do innych osób;

- utrwalają wiadomości na temat zasad kulturalnego zachowania się;

Tydzień 2. Zwierzęta duże i małe.

Dzieci:

- poszerzają wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących w Polsce;

- rozwijają umiejętność wskazywania cech różniących zwierzęta (większy- mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie);

- zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady;

- rozwijają sprawność ruchową;

- doskonalą emisję głosu, dykcję poprzez naśladowanie dzwięków wydawanych przez zwierzęta;

- rozwijają zdolności plastyczne;

Tydzień 3. Lato.

Dzieci:

- poznają powszechne gatunki roślin w Polsce i ich przeznaczenie;

- rozwijają wiedzę o barwach i kontrastach;

- rozwijają wiedzę na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;

- kształtują świadomość cykliczności w przyrodzie- pory roku, pory dnia;

- kształtują umiejętność świadomej obserwacji otaczającego je świata;

- utrwalanie wiedzy dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory;

Tydzień 4. Wakacje.

Dzieci:

- rozwijają wyobraznię i kreatywność przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych;

- poszerzają wiedzę na temat rzek, jezior, mórz;

- doskonalą umiejętność koordynacji ruchowej i orientacji;

- utrwalają wiedzę na temat bezpieczeństwa;

- rozwijają umiejętność bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres;

Nauczymy się piosenki pt.: Plac zabaw (sł. M. Ostojewska, muz.: I. Bogucka)

 1. Już w oczach radość, bo słońce świeci,

Na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

Bawić się chodzmy dziś!

 

Plac zabaw, plac zabaw,

Tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

W słoneczne dni odwiedzasz go.

 1. Są tu drabinki i karuzela,

Każdy się kręcić chce!

A w piaskownicy z mokrego piasku

Babki zrobimy dwie.

 1. Miło jest huśtać się na huśtawce,

Wszyscy lubimy to, że hej!

Możemy puszczać barwne latawce,

Wietrzyku dla nich wiej.

 1. Ciekawi świata zawsze jesteśmy

Uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

Możemy całe dnie!

Nauczymy się wiersza pt.: Lato M. Frączczak

Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące,

Będziemy się bawić na zielonej łące.

Pogramy w piłeczkę albo w chowanego,

Odwiedzimy na wsi dziadka kochanego.

Pojedziemy w góry, by szlaki zdobywać,

A potem nad morze troszeczkę popływać.

Odkryjemy miejsca dotąd nam nieznane,

Dobrze, że już przyszło lato ukochane.

 

projekt www eddo