Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

MOTYLKI

 

I. POLSKA TO MÓJ DOM. (06.- 10.05.2019)

 

II. W KRAINIE MUZYKI. (13.-17.05.2019)

 

III. WRAŻENIA I UCZUCIA. (20.-24.05.2019)

 

IV. Z RODZINĄ NAJLEPIEJ. (27.-31.05.2019)

 

 

 

I. Tydzień:

 

- Porozmawiamy o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy oraz jako kraju, który należy do Unii Europejskiej.

 

- Poznamy znaczenie słów: ojczyzna,, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota.

 

- Utrwalimy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz niektórych symboli Unii Europejskiej.

 

- Będziemy rozwiązywać zagadki i tworzyć rymy do słów związanych z miastami leżącymi nad Wisłą.

 

- Słuchając piosenki „Naszawarszawska Syrenka” utrwalimy nazwy stołecznych zabytków.

 

- Korzystając z naszych doświadczeń, albumów i fotografii, porozmawiamy o tym, jak wyglądają polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.

 

- Poznamy literę J, j, będziemy ją pisać po śladzie i samodzielnie; odczytujemy proste wyrazy z poznanych liter.

 

 

 

II. Tydzień:

 

- Porozmawiamy o muzyce.

 

- Będziemy uczestniczyć w wielu zabawach dźwiękowych, tworzyć instrumenty, poznawać różne rodzaje ekspresji muzycznej.

 

- Spróbujemy nazwać uczucia, które nam towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki.

 

- Poznamy niektóre instrumenty oraz dźwięki jakie wydają.

 

- Spróbujemy wyrazić treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne.

 

- Utrwalamy informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiemy się, jak dbać o słuch.

 

- Poznamy ostatnią literę- H, h, będziemy pisać ją po śladzie i samodzielnie. Doskonalimy umiejętność czytania.

 

 

 

III. Tydzień:

 

- Porozmawiamy o emocjach i uczuciach.

 

- Spróbujemy identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące nam podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek.

 

- Ćwiczymy odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej.

 

- Słuchając bajek terapeutycznych, opowiadań i wierszy utrwalimy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla nas trudne.

 

- Próbujemy wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.

 

- Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i dramowych.

 

 

 

IV. Tydzień:

 

- Porozmawiamy o rodzinie.

 

- Wzmacniamy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego.

 

- Utrwalamy znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.

 

- Rozwijamy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.

 

- Usprawniamy słuch rozwiązując zagadki słuchowe.

 

- Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów; ćwiczymy przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10.

 

- Uczestniczymy w zabawach ruchowych do piosenek, tworzymy do nich akompaniamenty, ilustrujemy je ruchem.

 

W tym miesiącu uczymy się:

piosenki pt. „Uśmiechnięta mama”

 

1. Moja mama jest od rana

roztańczona, rozśpiewana.

 

Ref.: Tak promiennie się uśmiecha,x2

to jej najpiękniejsza cecha.

 

2. Moja mama jest jak dama,

zawsze modnie uczesana.

 

Ref.: Tak promiennie się uśmiecha,x2

to jej najpiękniejsza cecha.

 

3. Moja mama jest kochana

i nie zmienię swego zdania.

 

Ref.: Tak promiennie się uśmiecha,x2

to jej najpiękniejsza cecha.

 

wierszyka pt. „Moja rodzina”

 

Lubię przebywać z moją rodziną

i cieszyć się razem każdą chwilą.

Z radości skaczę hop- hop, do góry,

rękami sięgam do samej chmury!

 

Lubię z moją rodziną wędrować

i wspomnienia z wycieczek rysować.

Tata obrazki w ramki oprawia,

mama je z dumą na szafce stawia.

 

Lubię z moją rodziną pośpiewać,

z bratem w ogrodzie grządki podlewać.

Z siostrą upiec szarlotkę dla taty,

dla mamy na łące zbierać kwiaty.

 

Lubię patrzeć na mamę i tatę,

spędzać czas z nimi i z moim bratem.

Śmiać się beztrosko, głośno i szczerze,

bo całym sercem w rodzinę wierzę.


MAJ 2019

GR. PSZCZÓŁKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.Polska to mój dom (06.05–10.05.)

II.W krainie muzyki, Wrażenia i uczucia (13.05.–17.05.)

III.Święto Mamy i Taty (20.05.–24.05.)

IV.Dzień Dziecka (27.05–31.05.)

 

Tydzień 1: POLSKA TO MÓJ DOM

·dzieci utrwalają polskie symbole narodowe

·poznają legendy i symbole największych polskich miast

·doskonalą umiejętność uważnego słuchania

·poznają monety i banknoty obowiązujące w Polsce

·kształtują poczucie tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem

·współdziałają w grupie

·starają się przestrzegać zasad fair play

·wzmacniają rodzinne więzi

Tydzień 2: W KRAINIE MUZYKI, WRAŻENIA I UCZUCIA

·dzieci poznają wybrane gatunki muzyczne

·utrwalają nazwy poszczególnych emocji

·rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat

·doskonalą umiejętności matematyczne (kodowanie, porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)

·rozwijają ekspresję muzyczną i ruchową

·doskonalą sprawność motoryki małej

·rozwijają umiejętność analizy i syntezy słuchowej

·poznają sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami

·rozwijają poczucie empatii

·wiedzą, że należy dbać o swoje rzeczy i szanować cudzą własność

Tydzień 3: ŚWIĘTO MAMY I TATY

·dzieci wypowiadają się na temat swojej rodziny

·rozwijają umiejętność słuchania i argumentacji

·poszerzają wiadomości na temat wybranych zawodów

·wykonują upominki dla swoich bliskich

·doskonalą umiejętność przeliczania

·wiedzą, że należy pomagać bliskim w wypełnianiu domowych obowiązków

·rozwijają wrażliwość na los innych osób, ich potrzeby oraz emocje

·utrwalają wiadomości na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier

Tydzień 4: DZIEŃ DZIECKA

·dzieci poszerzają wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata

·doskonalą umiejętność wskazywania podobieństw i różnic

·poznają sposoby obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach

·rozwijają umiejętność poruszania się po mapie

·czerpią radość ze wspólnych zabaw

·poznają swoje prawa i obowiązki

·starają się z szacunkiem odnosić do innych osób


 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Moja rodzina”

muzyka i słowa: B. Forma

1.Kiedy jest mi smutno,

Mama mnie pocieszy,

Mocno mnie przytuli,

Nigdzie się nie spieszy.

Ref. Mama, tata, siostra, brat

To jest mój dziecięcy świat.

Teraz chcę powiedzieć wam:

Dobrze, że rodzinę mam.

 

2.Z siostrą albo bratem

Często się bawimy,

Rower, piłki, rolki –

Bardzo to lubimy.

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat…

 

3.Z tatą porozmawiać

Mogę dnia każdego,

Jest mym przyjacielem

I dobrym kolegą.

Ref. Mama, tata, siostra, brat…

 

Poznajemy wiersz: „Bajkowy tort”, autorstwa E. Stadtmüller

Upieczemy dla rodziców

Ciasto nad ciastami.

Grzeczność będzie białą mąką,

Uśmiech rodzynkami.

Dobre słowo – łyżką masła,

Posłuszeństwo jajkiem

Kremem uścisków ozdobimy

Tę tortową bajkę.

Wszystko razem posypiemy

Słodkiej ciszy makiem

I rodzicom zaniesiemy,

Niech zjedzą ze smakiem.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA BIEDRONKI

MAJ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.W OBCOWANIU ZE SZTUKĄ- MUZYKA, TANIEC, MALARSTWO, RZEZBA (06.05.- 10.05)

II.POLSKA TO MÓJ DOM (13.05.- 17.05.)

III.ŚWIĘTO MAMY I TATY (20.05.- 24.05.)

IV.TAJEMNICE KSIĄŻEK (27.05.- 31.05.)

 

Tydzień 1. W obcowaniu ze sztuką- muzyka, taniec, malarstwo, rzezba

Dzieci:

- poznają różne formy sztuki- muzyka, taniec, malarstwo, rzezba;

- poznają zawody związane z wybranymi dziedzinami sztuki (malarz, rzeźbiarz, muzyk);

- rozwijają kreatywność i twórcze myślenie;

- wzbogacą słownictwo o nazwy związane z różnymi formami sztuki;

- kształtują poczucie rytmu, wyobrazni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- rozwijają zdolności manualne;

- rozwijają umiejętność współpracy i współdziałania;

- wezmą udział w konkursie muzycznym pt.: Zabawy z muzyką;

- przestrzegają oczekiwanych kulturowo zachowań podczas udziału w konkursie;

 

Tydzień 2. Polska to mój dom

Dzieci:

- rozwijają poczucie więzi z „małą ojczyzną”;

- kształtują postawę patriotyczną;

- poznają symbole narodowe;

- rozwijają umiejętność orientowania się w przestrzeni;

- kształtują umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;

- rozwijają umiejętności manualne;

 

Tydzień 3. Święto Mamy i Taty

Dzieci:

- kształtują poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;

- rozwijają umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny;

- kształtują umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych;

- kształtują umiejętność formułowania życzeń dla mamy i taty;

Tydzień 4. Tajemnice książek

Dzieci:

- interesują się książkami;

- kształtują umiejętność wypowiadania się na temat ulubionej książki;

- budują wiedzę na temat powstawania papieru;

- kształtują umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem;

- poszerzają wiedzę na temat zawodów: pisarza, grafika, redaktora, drukarza;

- poznają pojęcie księgarnia;

- poznają zasady działania biblioteki; wypożyczania i oddawania książek;

 

Nauczymy się piosenki pt.: Moja rodzina

1. Kiedy jest mi smutno

Mama mnie pocieszy.

Mocno mnie przytuli,

Nigdzie się nie spieszy.

Ref. Mama, tata, siostra, brat

To jest mój dziecięcy świat.

Teraz chcę powiedzieć wam,

Dobrze, że rodzinę mam.

2. Z siostrą albo bratem

Często się bawimy.

Rower, piłki, rolki

Bardzo to lubimy.

Ref. Mama, tata…

3. Z tata porozmawiać

Mogę dnia każdego,

Jest mym przyjacielem

I dobrym kolegą.

Ref. Mama, tata…

Nauczymy się wierszyka pt.: Książki B. Formy

W książkach bajki, w książkach wiersze,

Baśnie i opowiadania.

Chcesz je poznać? Nic trudnego-

Nie stroń nigdy od czytania.

W książkach wiedza jest ukryta

Ten jest mądry- kto wciąż czyta.

Zapamiętaj- w wolnej chwili

Książka życie ci umili.


 

TEMATYKA TYGODNIOWA

Żabki

 

 

 

 

1. W krainie muzyki

2. Tajemnice książek

3. Polska to mój dom

4.Święto mamy i taty

 

 

 

1.Tydzień pierwszy:

 

-ilustrowanie ruchem treści piosenki; reagowanie ruchem na zmiany tempa; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

-rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi; reagowanie na umówione sygnały

-rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody; zachęcanie do odpoczywania na łonie natury

-poznanie zawodu dyrygenta; rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych

-doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek słuchowych

 

2.Tydzień drugi:

 

-kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu; układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

-doskonalenie umiejętności liczenia; zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni; poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia

-rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej); ukazanie różnorodności tematycznej książek; rozwijanie zainteresowania książkami

 

3.Tydzień trzeci:

 

-kształtowanie przynależności do rodziny; uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka

-doskonalenie umiejętności liczenia; zabawy figurami geometrycznymi; podawanie nazwy swojej miejscowości; rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości

-kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; budzenie przywiązania do swojego kraju

-poznanie flagi – symbolu narodowego; kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju

-kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała; kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju; poznanie godła – symbolu narodowego

 

4.Tydzień czwarty :

 

-dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka; swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw

-rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców

-podawanie nazw członków rodziny; zauważanie fizycznych podobieństw

-ukazanie codziennych obowiązków domowych; zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach

-wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań; zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich

 

Nauka wiersza: "Barwy ojczyste" Czesław Janczarski

 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

biel – serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

 

 

Nauka piosenki: "Plac zabaw"

 

I

Już w oczach radość, bo słońce świeci,

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś!

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw,

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

w słoneczne dni odwiedzasz go!

II

Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

III

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej!

Możemy puszczać barwne latawce.

Wietrzyku dla nich wiej!

IV

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

uczyć się każdy chce!

Bawić się świetnie na placu zabaw

 

 

projekt www eddo