Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Czerwiec 2018

BIEDRONKI

 

I. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa (04.06.–08.06.)

II. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści (11.06.–15.06.)

III. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? (18.06.–22.06.)

 

Tydzień 1: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa                          

·         dzieci wypowiadają się n/t pracy swoich rodziców

·         opowiadają o tym, kim chciałyby zostać w przyszłości

·         próbują wymienić nazwy wybranych zawodów i wskazać ich atrybuty

·         starają się dostrzec, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego

·         poznają świat za pomocą różnych zmysłów

·         porównują wielkość wybranych przedmiotów

·         wykonują prosty układ taneczny

·         wiedzą, że należy szanować pracę innych ludzi

·         wiedzą, jak należy zachowywać się podczas przedszkolnych uroczystości

Tydzień 2: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

·        dzieci poznają egzotyczne miejsca oraz ich mieszkańców

·        naśladują ruchem wybrane zwierzęta egzotyczne

·        rozwijają postawę badawczą i umiejętność obserwacji

·        starają się poprawnie używać określeń typu: na, pod, za, nad, pomiędzy

·        ćwiczą narządy mowy i prawidłowy oddech

·        ilustrują ruchem treść piosenki

·        ćwiczą sprawność ruchową

·        bezpiecznie bawią się w grupie

·        stosują zwroty grzecznościowe

Tydzień 3: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

·        dzieci poznają mapę Polski i zwierzęta występujące w naszym kraju

·        rozwijają mowę i myślenie przez samodzielne wypowiedzi n/t zbliżających się wakacji

·        wiedzą, co jest potrzebne w podróży

·        próbują odpowiednio reagować na przerwę w muzyce

·        doskonalą umiejętność poruszania się w przestrzeni wg instrukcji nauczyciela

·        naśladują ruchem różne czynności

·        doskonalą umiejętność wycinania

·        starają się uważnie słuchać innych osób

·        poznają zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji

 

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Ambo Sambo”

Dżungla, dżungla taka wielka dżungla    poplątane zwoje dzikich lian.      

   Mieszka sobie w bambusowej chatce      Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.

 

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają,       małpy na gitarach grają,      

Ambo tu ambo tam                                                                     

Ambo tu i tam.

       

Ambo Sambo doskonale znam go,  węża się nie boi ani lwa.                    

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców,   w dłoni coś smacznego zawsze ma       

                                                                                  Ref.     Strusie mu się w pas kłaniają .....

 

Poznajemy wiersz: „Wakacyjne rady” autorstwa W. Badalskiej

 

Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej

Dbaj więc o nią i osłaniaj , kiedy słońce świeci

Płynie w rzece woda , chłodna , bystra , czysta

Tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj

Jagody nieznane gdy zobaczysz w borze

Nie zrywaj , nie zjadaj bo zatruć się możesz

Biegać boso - przyjemnie ale ważna rada

idąc na wycieczkę  , dobre buty wkładajŻABKI

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

 

 

I. W MORSKICH GŁĘBINACH. (04 -08.06.2018)

 

II. NIEDŁUGO WAKACJE. (11-15.06.2018)

 

III. NIEDŁUGO WAKACJE. c.d. (18 -22.06.2018)

 

 

 

I. Tydzień:

 

- Przyjrzymy się bliżej życiu w morzach i oceanach. Będziemy oglądać albumy, atlasy, ciekawe książki ( 3D) o zwierzętach morskich.

 

- Obejrzymy krótkie filmy o zwierzętach żyjących w oceanach z serii pt. „Śniegusie ratują planetę”.

 

- Znamy wygląd i nazwy niektórych zwierząt morskich.

 

- Wzbogacamy swoją wiedzę poprzez poznawanie ciekawostek o życiu i zwyczajach tych zwierząt.

 

- Na podstawie literatury oraz filmów dowiemy się o zagrożeniach dotyczących życia w oceanach, a także co oznacza termin „ginący gatunek”.

 

- Doskonalimy umiejętność budowania słownych opisów.

 

 

 

II. III. Tydzień:

 

- Witamy następną porę roku- lato.

 

- Odróżniamy pogodę słoneczną od deszczowej.

 

- Rozumiemy potrzebę chronienia się przed nadmiernym słońcem.

 

- Znamy letnie kwiaty: maki, chabry, rumianki.

 

- Znamy właściwości wilgotnego piasku.

 

- Na podstawie własnych obserwacji dostrzegamy przedmioty utrzymujące się na powierzchni wody i tonące.

 

- Współpracujemy i bawimy się w zespole.

 

- Odczytujemy treść obrazka i opowiadamy, co się na nim dzieje.

 

- Rozumiemy określenia: lato, wakacje,tęcza, żaglówka, żagiel.

 

- Posługujemy się określeniami: duża muszla, mała muszelka.

 

- Ćwiczymy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: hopsa, hopsasa, ach, myk, skik, ciach.

 

- Wykonujemy ćwiczenia oddechowe; zachowujemy prawidłowy tor oddechowy, kontrolujemy siłę wydechu, wydłużamy fazę wydechową.

 

- Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się.

 

- Liczymy w dostępnym zakresie, dzielimy elementy wg określonej cechy.

 

- Obserwujemy rozsypywanie się całości na części i ponownie składamy obrazek z części, rozumiemy odwracalność działań.

 

- Tworzymy rytmiczny układ elementów wg wzoru.

 

- Układamy dowolne wzory z figur geometrycznych, różnicujemy ich kształty.

 

- Umiejętnie posługujemy się kredkami, flamastrami, farbami, klejem, nożyczkami.

 

- Reagujemy ruchem na zmianę rytmu: marsz, bieg, podskoki.

 


 

W tym miesiącu uczymy się

 

 

 

piosenki pt. „Razem z latem”

 

 

 

1. Chodzi złote lato

 

w kapeluszu z kwiatów.

 

W rękach ma latawiec,

 

biega z nim po trawie.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,

 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

 

 

 

2. Czasem dla ochłody

 

lato zjada lody.

 

Zjada je powoli,

 

gardło go nie boli.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,

 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

 

 

 

 

 

wierszyka pt. „Biedronka”

 

 

 

Biedronka mała ,

 

robaczki spotkała:

 

 

 

( pokazujemy na paluszkach, od najmniejszego)

 

z tym się przywitała,

 

tego pogłaskała,

 

temu pomachała,

 

tego zabrać chciała,

 

z tym się pożegnała

 

...i do nieba poleciała. (pokazujemy całą rączką)

 


MOTYLKI


 

TEMATYKA TYGODNIOWA

 

I W poszukiwaniu sprawiedliwości

 

II Wakacyjne plany

 

III Wakacje tuż-tuż

 

I  W poszukiwaniu sprawiedliwości

 

·         Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość

 

·        Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań

 

·        Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru

 

·        Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości

 

·        Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny

 

·        Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

 

·        Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów

 

·        Doskonalenie umiejętności czytania

 

 

 

 II  Wakacyjne plany

 

 

 

·        Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość

 

·        Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań

 

·        Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru

 

·        Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości

 

·        Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny

 

·        Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

 

·        Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów

 

·        Doskonalenie umiejętności czytania Współuczestniczy w ustalaniu reguł gry i przestrzega przyjętych zasad

 

·        Nabiera odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

 

·        Przestrzega reguł bezpiecznej zabawy

 

 

 

III Wakacje tuż-tuż

 

         Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

 

         Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

 

         Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

 

         Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie

 

         Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

 

         Uświadomienie znaczenia wypoczynku dla zdrowia i dobrego samopoczucia

 

         Wypowiadanie się na temat planowanych wyjazdów wakacyjnych

 

         Poznawanie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wakacji, szczególnie nad wodą i podczas podróży

 

 

 

 

 

Piosenka p.t. „Po łące biega lato”

 

1.  Po łące biega lato
Uwija się jak bąk.
"Dzień dobry" mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.

Refren:
Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.

2. Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!

3. Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.


 

                                                                           Wiersz p.t. „Lato”

 

1.      Po łące biega lato.
Maluje buzię kwiatom
na żółto, na różowo,
by było kolorowo.

 

2.      Już ciepły wietrzyk wieje,
już cały świat się śmieje.
Już krótsze noce, dłuższe dnie.
Ach, lato, kochamy Cię.

 

3.  Słoneczko pięknie świeci.
Na łąkę biegną dzieci
i bawią się i skaczą,
bo wreszcie przyszło lato.

 

 

 

PSZCZÓŁKI

 

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

I/II BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI/Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY

 (4.06. – 8.06.)

III COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

(11.06. – 15.06.)

IV GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

(18.06. – 22.06)


 

I/II BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI/Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY!

 

·      Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

·      Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

·      Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

·      Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

·      Kontynuowanie tematyki i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych z ostatniego tygodnia maja

 

III  COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

 

        Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

        Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

        Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

        Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

 

IV GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

 

        Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

        Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

        Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

        Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

        Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

        Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

 

Poznajemy wierszyk: „Wakacje”

 

Pojedziemy na wakacje
razem z mamą razem z tatą,
zabierzemy piłkę namiot,
i skakankę - co ty na to?

Słońce, woda, las już czeka
wszystkie dzieci woła,
zabawimy się wesoło,
przed powrotem do przedszkola.

 

 

Poznajemy piosenkę „Wakacje przedszkolaków”

 

 1.Zosia wyjeżdża dziś z rodzicami, z piasku zbuduje zamek z wieżami. Pozbiera bursztyn, muszle, kamyki i będzie słuchać morza muzyki.

.

 

Ref: A kto zostanie na wsi lub w mieście, temu pomysłów podsunę dwieście. Może na przykład podglądać mrówkę, pasikonika czy bożą krówkę.

 

2. Kuba wędruje z tatą hen, w góry, chce być wysoko jak białe chmury. Zaczną wędrówkę od małej górki, gdzie pod kamieniem żyją jaszczurki.

 

Ref : A kto zostanie na wsi lub w mieście, temu pomysłów podsunę dwieście. Może na przykład uczyć się pływać, nurkować, skakać, owoce zrywać.  

 

 

projekt www eddo