Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 GRUDZIEŃ

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA BIEDRONKI

GRUDZIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.       GRUDNIOWE ŻYCZENIA 03.12.-07.12.

II.    ŚWIĘTA ZA PASEM 10.12- 14.12.

III.ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 17.12- 21.12.

Tydzień 1. Grudniowe życzenia:

Dzieci:

- rozwijają umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania;

- używają zwrotów grzecznościowych;

- kształtują umiejętność mówienia o swoich potrzebach, pragnieniach;

- poznają zadania i funkcje urzędu pocztowego;

- poszerzają słownik o pojęcie adres;

- kształtują poczucie rytmu, wyobrazni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- rozwijają sprawność manualną;

Tydzień 2. Święta za pasem:

- zapoznanie z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi;

- kształtują umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy;

- rozwijają percepcję słuchową, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu;

- kształtują sprawność ruchową;

- kształtują umiejętność układania i opowiadania historyjki obrazkowej;

- doskonalą umiejętność słuchania innych;

- kształtują umiejętność interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu;

Tydzień 3. Świąteczne tradycje:

- utrwalają wiedzę na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych;

- rozwijają sprawność motoryki całego ciała;

- umacniają poczucie pewności siebie podczas przygotowań do występu;

- kształtują umiejętność szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne;

- kształtują umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

- wyrabiają odwagę i śmiałość sceniczną.


Nauczymy się piosenki pt.: Choinka przedszkolaków (sł. i muz. T. Wójcik)

1.                        Ubierzemy dziś choinkę

                                               W kolorowe bombki.

                                               Zawiesimy srebrny łańcuch

                                               I czerwone wstążki.

                        Ref.:                Bo najpiękniejsza będzie choinka

                                               W Sali przedszkolaków

                                               I najpiękniejsze będą prezenty

                                               Dla małych i starszaków.

2.                     Świecą srebrne gwiazdki wkoło

I lampki mrugają,

Moc uśmiechu i radości

Przedszkolakom dają!

                        Ref.:                Bo najpiękniejsza…

Nauczymy się wierszyka B. Formy pt.: Choinka

                                               W kącie naszej Sali,

                                               Pięknie przystrojona,

                                               Panna choineczka

                                               Uśmiecha się do nas.

                                               Na niej bombki, łańcuch,

                                               Lampki kolorowe.

                                               Gwiazdeczki prześliczne,

                                               Złote i bajkowe.

                                               Na jednej gałązce

                                               Piernikowe ludki,

                                               A na innej siedzą

                                               Małe krasnoludki.

                                               Pajacyk, kogucik,

                                               Maleńkie serduszka ,

                                               Chrupiące ciasteczka,

                                               Pachnące jabłuszka.

                                               Wkoło tańczą dzieci,

                                               Kolędy śpiewają,

                                               Na choince świecidełka

                                               Radośnie wieszają.

 

TEMATYKA TYGODNIOWA

żABKI

1.Grudniowe życzenia

2.Święta za pasem

3.Świąteczne tradycje

 

1.Tydzień pierwszy:

-nabywanie umiejętności określania swoich pragnień; budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia; usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej –porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary

-rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent; kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej

-używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy;

porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących

-rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; czerpanie radości ze wspólnej

zabawy; zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym

 

2.Tydzień drugi:

-nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych;

kształtowanie postawy gotowości do pomagania

-wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej;

kształtowanie poczucia estetyki; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

-doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń:

długi, krótki; dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów

-rozwijanie ekspresji ruchowej; wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania

na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki; rozumienie określeń: na górze,na dole, wysoko, nisko

 

3.Tydzień trzeci:

-rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej;

poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń

-wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie;

identyfikowanie i określanie własnych emocji; eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu gwiazdek; doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów

-wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego

Narodzenia – potrawy wigilijne; wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole

-wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe nakrycie; nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo

 

Wiersz pt. „CHOINKA”

 

W środku naszej sali

Pięknie przystrojona

Panna choineczka

Uśmiecha się do nas

 

Na niej bańki, łańcuch

Lampki kolorowe

Gwiazdeczki prześliczne

Złocone bajkowe

 

Piosenka pt. „NASZA CHOINECZKA”

 

1.Nasza choineczka cała aż błyszczy,

usiądźmy cicho wkoło niej wszyscy

 

REF. Choinko zielona, takaś wystrojona.

Migoczesz lampkami, dzwonisz dzwoneczkami.

 

2.Jest na gałązce z bibuły łańcuch,

brązowy piernik, jabłka co tańczą.

 

3.Są szklane bombki, słodkie cukierki

poowijane w barwne papierki

 

GRUDZIEŃ 2018

 

GR. PSZCZÓŁKI

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.                 Grudniowe życzenia (03.12–07.12.)

II.             Święta za pasem (10.12.–14.12.)

III.         Świąteczne tradycje (17.12.–21.12; 27.12–28.12.)

 

Tydzień 1: GRUDNIOWE ŻYCZENIA

·         dzieci wypowiadają się n/t swoich marzeń

·         poszerzają wiedzę n/t Świętego Mikołaja

·         rozwijają umiejętności grafomotoryczne

·         starają się przeliczać, porównywać i klasyfikować wybrane przedmioty

·         próbują wskazać źródło, z którego pochodzi dźwięk

·         przygotowują program artystyczny z okazji Dnia Górnika

·         rozwijają poczucie empatii

·         wiedzą, że należy dzielić się zabawkami i przyborami 

Tydzień 2: ŚWIĘTA ZA PASEM

·         dzieci rozwijają umiejętność rozmieszczania elementów na kartce pocztowej

·         doskonalą umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

·         próbują rozpoznawać przedmioty za pomocą różnych zmysłów

·         wykonują świąteczne upominki dla swoich bliskich

·         kształtują umiejętność posługiwania się pieniędzmi

·         starają się kontynuować zaproponowany rytm

·         bezpiecznie posługują się nożyczkami

·         kształtują nawyk pomagania innym w pracach domowych

Tydzień 3: ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

·         dzieci poznają świąteczne tradycje i zwyczaje

·         śpiewają kolędy i pastorałki

·         grają na wybranych instrumentach perkusyjnych

·         doskonalą umiejętność uważnego słuchania innych osób

·         wzbogacają swoją wiedzę n/t sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi

·         kształtują umiejętność nakrywania do stołu

·         wiedzą, jak należy zachować się podczas występów publicznych

·         rozwijają umiejętność odpowiedniego zachowania się podczas świątecznych wizyt

 

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Spotkanie z choinką”


1. Wczoraj rosłaś na polanie,
dzisiaj przyszłaś do nas.
Jakie miłe to spotkanie,
choinko zielona.
                                                                                                                                                       REF: Choinko pachnąca jak zielony las,
my ciebie lubimy, a ty lubisz nas.
                                                                                                                                                                2. Jeszcze między gałązkami
został świergot ptaków.
Teraz my ci zaśpiewamy,
słuchaj przedszkolaków!
                                                                                                                                                                               REF: Choinko pachnąca jak zielony las…
                                                                                                                                                                                3. Powiesimy świecidełka
i wydmuszki z jajek,
żebyś była taka piękna,
jakbyś wyszła z bajek.
                                                                                                                                                                                  REF: Choinko pachnąca jak zielony las…

 

 

Poznajemy wiersz: „Weźmy się za ręce”                                                   


Weźmy się za ręce,
chłopcy i dziewczynki,
zatańczymy razem
dokoła choinki.

 

Dokoła choinki,
jest tu miejsca dosyć,
może by rodziców
też zaprosić?

 

Prosimy, prosimy,
przyjdźcie do nas w gości,
w to wesołe święto,
w to Święto Radości!


 

 MOTYLKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

I. GRUDNIOWE ŻYCZENIA. (03.-07.12.2018)

II. ŚWIĘTA ZA PASEM. (10.-14.12.2018)

III. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE. (17.-21.12.2018)

 

I. Tydzień:

- Wspólnie uczcimy Święto Górników- Barbórkę- przedstawimy krótki program artystyczny zaproszonym gościom.

- Dowiemy się więcej o ciężkiej pracy górników na podstawie rozmów z gośćmi.

- Spotkamy się również z niecierpliwie wyczekiwanym kolejnym gościem- Mikołajem- dla którego także przygotowaliśmy małą niespodziankę.

- Porozmawiamy o tym, w jaki sposób obdarowywać innych prezentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwalamy zwroty grzecznościowe stosowane w tych sytuacjach.

- Wprowadzamy cyfrę i liczbę 6, uczymy się ją pisać na różnych powierzchniach, układać z kawałka sznurka.

- Podczas uczestnictwa w opowieści ruchowej, utrwalamy umiejętność dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.

- Poznamy literę K,kuczymy się kreślić jej kształt oraz wyszukiwać słowa, które rozpoczynają się tą głoską.

 

II. Tydzień:

- Porozmawiamy o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.

- Na podstawie własnych doświadczeń oraz informacji z książek i albumów poznamy tradycyjne ozdoby świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski.

- Utrwalamy nie tylko wiadomości o porządkowaniu, ale też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

- Podczas zabaw utrwalimy sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania.

- Poznamy literę L,l – wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania.

- Wprowadzimy liczbę i cyfrę 7, rozwijamy umiejętności matematyczne m. in. w zakresie dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.

- Tworzymy zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy.

- Podczas rozmowy inspirowanej opowiadaniem M. Bennewicza pt. „Święta darem są dla ludzi” rozwijamy empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

 

III. Tydzień:

- Zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski i w wybranych krajach na świecie- określimy podobieństwa i różnice.

- Uczymy się rozpoznawać po zapachu i smaku świąteczne przysmaki ( pomarańcze, wanilia, migdały, orzechy, cynamon, goździki, piernik, rodzynki).

- Wypowiadamy się na temat zwyczajów świątecznych panujących w naszych domach rodzinnych.

- Zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami związanymi ze śpiewaniem kolęd.

- Usprawniamy słuch fonematyczny i narządy artykulacyjne, wykonując ćwiczenia artykulacyjne i onomatopeiczne do opowiadania.

 

 

W tym miesiącu uczymy się:

 

piosenki pt. „To Wigilia”

 

1. Wieczór już zapada, sypie, sypie śnieg,

przy świątecznym stole mnóstwo bliskich jest.

Światełka choinki rozpraszają mrok,

tatuś już ku mamie z opłatkiem robi krok.

 

Ref.: To Wigilia, to Wigilia- ten niezwykły czas.

To Wigilia, to Wigilia- usiądź gościu pośród nas.

To Wigilia, to Wigilia- przebaczenia dar.

To Wigilia, to Wigilia- rodzinnych chwil czar.

 

2. Babcia już ociera wzruszenia drobną łzę,

rozczulony dziadek przytula do niej się.

Na kolędowanie to najwyższy czas,

a potem prezenty ucieszą wszystkich nas.

 

Ref.: To Wigilia, to Wigilia- ten niezwykły czas...

 

3. Jezusek już w żłóbku spokojniutko śpi,

Maryja spogląda, kto uchyla drzwi.

Śpieszą dziś do szopki z wszystkich świata stron

ludzie najróżniejsi, cieszą się, że On...

 

Ref.: W tę Wigilię, w tę Wigilię zamieszkał wśród nas.

W tę Wigilię, w tę Wigilię odmienił nasz czas.

W tę Wigilię, w tę Wigilię rozpalił w nas żar.

W tę Wigilię, w tę Wigilię złożył z siebie dar.

 

wierszyka pt. „Święta darem są dla ludzi”

 

Święta darem są dla ludzi Miło dawać jest prezenty

Jeśli zechcą serca zbudzić. Każdy wtedy uśmiechnięty.

Ważne jest obdarowanie Wierszyk, piernik lub rysunek

Co chcę dać, nie- co dostanę. Każdy prezent zrobić umie.

 

Święta darem są dla ludzi

Jeśli uśmiech jest na buzi.

Jeśli wszyscy się radują

I szacunek okazują.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczymy się piosenki pt.: Choinka przedszkolaków (sł. i muz. T. Wójcik)

1.                        Ubierzemy dziś choinkę

                                               W kolorowe bombki.

                                               Zawiesimy srebrny łańcuch

                                               I czerwone wstążki.

                        Ref.:                 Bo najpiękniejsza będzie choinka

                                               W Sali przedszkolaków

                                               I najpiękniejsze będą prezenty

                                               Dla małych i starszaków.

2.                     Świecą srebrne gwiazdki wkoło

I lampki mrugają,

Moc uśmiechu i radości

Przedszkolakom dają!

                        Ref.:                 Bo najpiękniejsza…

 

Nauczymy się wierszyka B. Formy pt.: Choinka

                                               W kącie naszej Sali,

                                               Pięknie przystrojona,

                                               Panna choineczka

                                               Uśmiecha się do nas.

                                               Na niej bombki, łańcuch,

                                               Lampki kolorowe.

                                               Gwiazdeczki prześliczne,

                                               Złote i bajkowe.

                                               Na jednej gałązce

                                               Piernikowe ludki,

                                               A na innej siedzą

                                               Małe krasnoludki.

                                               Pajacyk, kogucik,

                                               Maleńkie serduszka ,

                                               Chrupiące ciasteczka,

                                               Pachnące jabłuszka.

                                               Wkoło tańczą dzieci,

                                               Kolędy śpiewają,

                                               Na choince świecidełka

                                               Radośnie wieszają.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt www eddo