Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA BIEDRONKI

MARZEC

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.WYNALAZKI (04.03.-08.03.)

II.W MARCU JAK W GARNCU (11.03.-15.03)

III.PORZĄDKI W OGRODZIE (18.03.-22.03)

IV.WITAJ, WIOSNO! (25.03.-29.03)

Tydzień 1. Wynalazki

Dzieci:

- wzbogacają zasób słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu;

- kształtują umiejętność układania rytmów;

- doskonalą pamięć słuchową;

- kształtują umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby;

- rozwijają umiejętności społeczne poprzez zabawy parateatralne i dramowe;

- doskonalą umiejętność tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów;

- kształtują umiejętność współpracy w grupie;

Tydzień 2. W marcu jak w garncu

Dzieci:

- rozwijają twórcze myślenie podczas wymyślania i rozwiązywania zagadek;

- kształtują umiejętność wypowiadania się;

- kształtują poczucie rytmu, wyobrazni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- rozpoznają i nazywają części garderoby;

- doskonalą umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała;

- rozwijają umiejętność obserwacji przyrody;

- poszerzają wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie;

- kształtują umiejętność wnioskowania;

Tydzień 3. Porządki w ogrodzie

Dzieci:

- utrwalają wiedzę na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę;

- kształtują nawyk sprzątania po sobie;

- poznają pierwsze wiosenne kwiaty;

- kształtują umiejętność globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów;

- poznają etapy sadzenia roślin;

- rozwijają zainteresowania przyrodnicze dotyczące ptaków;

- kształtują umiejętność wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach);

 

Tydzień 4. Witaj, wiosno!

Dzieci:

- wzbogacają zasób słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę;

- doskonalą umiejętność klasyfikowania przedmiotów;

- doskonalą umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce;

- rozwijają sprawność ruchową;

- rozpoznają za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw;

- kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe;

- poznają różne formy ekspresji artystycznej- malarstwo, rzezba, muzyka, poezja;

- wzbogacają wiedzę na temat polskich zwyczajów ludowych- topienie marzanny;

- doskonalą sprawność manualną.

 

Nauczymy się piosenki pt.: Marcowe żaby (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)

1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,

Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

 

Ref.: A żaby rechu- rech, żaby się cieszą,

Że ten marzec rechu- rech wszystko pomieszał.

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.

Bo w marcu jak w garncu rechu-rech żabi śmiech.

 

2.A deszczem umyte drzewa są czyste,

Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

 

Ref.: A żaby rechu-rech ….

 

3.Na łące bociany głośno klekocą.

Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

 

Ref.: A żaby rechu-rech…

 

Nauczymy się wierszyka pt.: W marcu I. Suchorzewskiej

Raz śnieg pada,

A raz deszczyk.

Na jeziorze

Już lód trzeszczy.

Błękit nieba

Lśni w kałuży,

Bałwan w słońcu

Oczy mruży.

- Koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

- To nie dzwonek.

To skowronek!


MOTYLKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

I. W MARCU JAK W GARNCU. (04.-08.03.2019)

II. PORZĄDKI W OGRODZIE. (11.-15.03.2019)

III. WITAJ, WIOSNO! (18.-22.03.2019)

IV. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.(25-29.03.2019)

 

I. Tydzień:

- Porozmawiamy opierwszych oznakach nadchodzącej wiosny.

- Podkreślimy nieprzewidywalność wiosennej pogody, również na podstawie przysłów i powiedzeń o wiośnie.

- Podczas spacerów będziemy obserwować zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę.

- Poznamy literę W, w, utrwalamy litery już poznane, czytamy proste wyrazy.

- Tworzymy zbiory różnych przedmiotów klasyfikując je ze względu na określone cechy.

 

II. Tydzień:

- Na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń opowiadamy o zwiastunach wiosny.

- Wysłuchamy opowiadania „O żółtym tulipanie”, dzięki któremu dowiemy się, jak przebiega proces rozwoju i wzrostu rośliny.

- Samodzielnie zasadzimy fasolę, cebulę i rzeżuchę, założymy małą przedszkolną uprawę.

- Zapoznamy się z pracą i narzędziami ogrodnika.

- Wykonujemy zadania matematyczne, ćwiczymy dodawanie w zakresie 10.

- Poznamy literę C, c, utrwalamy jej zapis i miejsce w słowach w zabawach językowych.

- Podczas wiosennych spacerów przyglądamy się drzewom, krzewom, pierwszym kwiatom, słuchamy śpiewu ptaków, oglądamy przydomowe ogródki.

 

III. Tydzień:

- Rozmawiamy o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach, powracających ptakach.

- Wysłuchamy opowiadania „Tajemniczy lot”, z którego dowiemy się w jakiej kolejności przylatują ptaki na wiosnę, jak wygląda czapla, skowronek, co to znaczy, że wiosna „wybucha”, które kwiaty są oznaką wiosny.

- Kontynuujemy „wiosenną matematykę”, słuchając zagadek matematycznych, a następnie przeliczając w zakresie 10.

- Dowiemy się o starym ludowym zwyczaju i symbolu odchodzącej zimy- topieniu marzanny.

- Poznamy literę G, g, ćwiczymy sylabizowanie, głoskowanie i czytanie wyrazów.

IV. Tydzień:

- Porozmawiamy o wszystkim, co dzieje się na wiejskim podwórku.

- Dowiemy się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie wyszukamy i zweryfikujemy informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów.

- Rozpoznajemy dźwięki wydawane przez zwierzęta i dopasowujemy do nich nazwę i ilustrację danego zwierzęcia.

- Wykonujemy wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10.

- Poznamy literę Ł, ł, utrwalamy jej zapis i miejsce w słowach.

- Rozpoznajemy zmysłem dotyku, zapachu i smaku różne rodzaje produktów mlecznych.


 

W tym miesiącu uczymy się:

 

 

piosenki pt „Pory roku- Wiosna”

 

Popatrz wkoło- wiosna, kwiaty rosną znów.

Niedźwiedź, jeż i świstak budzą się ze snu.

 

Ref. Hop sa sa i tra la la

wiosna wcale nie jest zła!

Pachną kwiaty, śpiewa szpak,

a wiosna tańczy tak.

 

Hop sa sa i tra la la

wiosna wcale nie jest zła!

Znów się zazielenił las

to wiosna tańczy tak.

 

wierszyka pt. „Marzanna, zła panna”:

 

Marzanna, zła panna,

smutki i choroby

zabiera ze sobą

do głębokiej wody.

 

Niech płynie do morza,

niechaj szybko znika,

A my już wiosenkę

pójdziemy powitać.

 

 

GR. PSZCZÓŁKI

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.Wynalazki (04.03–08.03.)

II.W marcu jak w garncu (11.03.–15.03.)

III.Porządki w ogrodzie (18.03.–22.03.)

IV.Witaj, wiosno! (25.03–29.03.)

 

Tydzień 1: WYNALAZKI

·dzieci rozwijają umiejętność logicznego i twórczego myślenia

·doskonalą umiejętność przeliczania i porównywania

·próbują rozpoznawać przedmioty za pomocą różnych zmysłów

·doskonalą umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu

·rozwijają świadomość funkcji komputera i Internetu

·wiedzą, jakie zagrożenia mogą wynikać z korzystania z Internetu

·doskonalą umiejętność współpracy w grupie

Tydzień 2: W MARCU JAK W GARNCU

·dzieci rozwijają swoją wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich

·próbują formułować i weryfikować hipotezy

·rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze

·rozwijają umiejętność korzystania z mapy i określania położenia

·doskonalą motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych

·ćwiczą pamięć muzyczną i ruchową

·poznają bogactwo i różnorodność sztuki ludowej

·rozwijają poczucie przynależności do regionu pochodzenia

·wiedzą, że należy dzielić się zabawkami i przyborami

Tydzień 3: PORZĄDKI W OGRODZIE

·dzieci starają się rozpoznawać oznaki wiosny

·wypowiadają się na podany temat

·poszerzają słownik o nazwy narzędzi ogrodniczych

·poznają warunki prawidłowej hodowli roślin

·doskonalą umiejętność uważnej obserwacji i wyciągania wniosków

·kultywują zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny

·bezpiecznie posługują się nożyczkami

·wiedzą, że należy używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swego zachowania

Tydzień 4: WITAJ, WIOSNO!

·dzieci poznają wartości odżywcze warzyw i owoców oraz sposoby ich przygotowania

·doskonalą słuch fonemowy

·poznają cykl życia motyla oraz budowę ciała i środowisko życia ślimaka

·obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie

·kształtują wrażliwość na piękno świata przyrody

·dostrzegają, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiają w stosunku do nich życzliwość i troskę

·starają się respektować zasady zabawy w grupie


W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Wiosna”

1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury
I zobaczył świat szarobury.
I pomyślał: "Kto tu pomoże?
Świat taki szary być nie może!"

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!)
Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!)
Kto wygoni misia z nory?
Zazieleni pola, bory?

2. Promyk słońca spotkał wiosenkę
I zaśpiewał krótką piosenkę.
Daj wiosenko kwiatków troszeczkę
I obudź misia, obudź rzeczkę.

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!)
Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!)
Kto wygoni misia z nory?
Zazieleni pola, bory?

3. I wiosenka go posłuchała,
Kolorowe kwiaty nam dała.
Zabłysnęła w krąg kolorami
I już zostanie teraz z nami.

Ref. Obudziła pąki kwiatów! (WIOSNA!)
Pokazała gniazda ptakom! (WIOSNA!)
Wygoniła misia z nory!
Ożywiła pola, bory!

CZA,CZA,CZA!!!

 

Poznajemy wiersz: „Marcowe kaprysy”

 

Wymieszał marzec pogodę w garze,

ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę,

słońca promieni dorzucę trochę.

Domieszam powiew wiatru ciepłego

smutno by w marcu było bez niego.

Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam

będzie prawdziwa marcowa pogoda.
Żabki


TEMATYKA TYGODNIOWA


 

1. W marcu jak w garncu

 

2. Porządki w ogrodzie

 

3. Witaj, wiosno!

 

4.Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

 

 

1.Tydzień pierwszy:

 

 

 

-zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi

 

w okresie przedwiośnia; posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz,

 

wiatr, słońce, śnieg; poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu

 

-rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia;

 

uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie

 

-dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia;

 

poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą; utrwalenie pojęć:

 

unosić się i opadać

 

-rozumienie wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie znaczenia symboli

 

graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg

 

 

 

 

 

2.Tydzień drugi:

 

 

 

-obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw

 

pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu; zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego

 

wiosennego kwiatka – przebiśniegu; rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie

 

dużych powierzchni

 

-poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw

 

przyborów do sprzątania ogrodu; przeliczanie w granicach możliwości dzieci

 

-poznanie różnych roślin cebulkowych; zakładanie zielonego ogródka na

 

parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli; dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem

 

-prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy;

 

kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania

 

 

 

3.Tydzień trzeci:

 

 

 

-dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie

 

nazw pierwszych przejawów wiosny; zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika

 

o określenia: miękkie, miłe, puszyste; rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki

 

-rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki;

 

rozpoznawanie ptaków po ich głosie; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

 

-rozpoznawanie i podawanie nazw emocji; dostrzeganie emocjonalnej wartości

 

otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej; zapoznanie z wyglądem

 

i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów

 

-wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie

 

Marzanny; wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami; rozwijanie ekspresji plastycznej;

 

malowanie dużych powierzchni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami;

 

dbanie o bezpieczeństwo

 

-wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie; wyjaśnienie

 

znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia; rozwijanie umiejętności

 

bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu

 

 

 

4.Tydzień czwarty :

 

 

 

-zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych;

 

rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; rozpoznawanie i podawanie

 

nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

 

-aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania

 

się przed grupą; kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych

 

i ich domów; zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik

 

-stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach:

 

mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie

 

głosów zwierząt wiejskich

 

-rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak,

 

krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak; kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt

 

dorosłych i młodych; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

 

-doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania

 

równowagi; poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt; łączenie

 

w pary zwierząt i ich przysmaków; porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie

 

elementów w pary

 

 

 

Nauka wiersza: ''Marcowe słoneczko''

 

 

 

Jakie dziś jest niebo?
Błękitne...
Różowe...
Kto je tak maluje?
Słoneczko marcowe.

 


Kapie z sopli woda
i śnieg znika z łąki.
Słońce
dzisiaj robi
wiosenne porządki.

 

 

 

Nauka piosenki: ''Wstawaj! To już wiosna''

 

Wiosna się budzi, zima zasypia,

 

Bo w domu czterech pór roku

 

Jedno jest łóżko, jedna poduszka

 

I jeden kubek do soku.

 

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka

 

I słońce wplecie we włosy,

 

Zima swą głowę wtuli w poduszkę

 

I zamknie zmęczone oczy.

 

Wiosna, hejże ho!

 

Zielonym skrzydłem da ci w nos.

 

Wiosna, hejże ho!

 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?

 

Obudzi kotki na gałązkach,

 

Krokusy na tatrzańskich łąkach.

 

Sasanka mała gdzieś spod Krosna

 

Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już...

 

Wiosna, hejże ho!

 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!

 

Wiosna, hejże ho!

 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!

 

 

 

projekt www eddo