Oferta zajęć

 

 Zajęcia  kierowane 

 Realizowane obszary podstawy programowej


Motylki

Poniedziałek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka  - rozwój mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania

                   Poznawczy obszar rozwoju dziecka -  edukacja przyrodnicza

Wtorek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka -  edukacja muzyczna

            Poznawczy obszar rozwoju dziecka  -edukacja plastyczno - techniczna

Środa - Poznawczy obszar rozwoju dziecka - j. angielski

           Fizyczny obszar rozwoju dziecka -edukacja zdrowotna , ruchowa

Czwartek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka -edukacja matematyczna

               Poznawczy obszar rozwoju dziecka - przygotowanie do nauki pisania

Piątek -  Poznawczy obszar rozwoju dziecka - J. angielski

             Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

Zajęcia dodatkowe 

Poniedziałek - Rytmika

                    Praca indywidualna z dziećmi - wspieranie dzieci w rozwoju

Wtorek- Rytmika

            Przygotowanie do nauki pisania , grafomotoryka

Środa - Religia

           Praca indywidualna z dziećmi - wspieranie dzieci w rozwoju

Czwartek - Religia 

                Przygotowanie do nauki czytania

Piątek - Praca indywidualna z dziećmi

            Edukacja matematyczna

 

Pszczółki

Poniedziałek -Poznawczy obszar rozwoju dziecka -Przygotowanie do pisania , ćwiczenia grafomotoryczne

                -   Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

Wtorek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka- Edukacja przyrodnicza

             Poznawczy obszar rozwoju dziecka  - j. angielski

Środa - Poznawczy obszar rozwoju dziecka - j. angielski

           Poznawczy obszar rozwoju dziecka- edukacja plastyczno - techniczna

Czwartek  - Poznawczy obszar rozwoju dziecka- edukacja plastyczno - techniczna

                Poznawczy obszar rozwoju dziecka- rozwój mowy i myślenia

Piątek - Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

           Poznawczy obszar rozwoju dziecka - edukacja matematyczna

Zajęcia  dodatkowe

Poniedziałek - Rytmika

Wtorek - Rytmika

Środa - Indywidualna praca z dzieckiem  wspieranie  rozwoju dziecka

Czwartek - Indywidualna praca z dzieckiem  wspieranie  rozwoju dziecka

Piątek - Rozwój mowy i myślenia

Biedronki

 

Poniedziałek -   Poznawczy obszar rozwoju dziecka- wspomaganie rozwoju mowy i myślenia

                     Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

Wtorek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka - edukacja przyrodnicza

             Poznawczy obszar rozwoju dziecka -edukacja plastyczno - techniczna

Środa -   Poznawczy obszar rozwoju dziecka - przygotowanie do nauki czytania i pisania

             Poznawczy obszar rozwoju dziecka -j. angielski

Czwartek -  Poznawczy obszar rozwoju dziecka - edukacja matematyczna

                Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

Piątek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka- edukacja muzyczna

          Poznawczy obszar rozwoju dziecka -edukacja plastyczno - techniczna

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek - Rytmika

                   Zajęcia indywidualne

Wtorek - Edukacja muzyczna

Środa - Edukacja plastyczna

Czwartek -Przygotowanie do nauki czytania i pisania 

Piątek - Rozwój mowy i myślenia , bajkoterapia

           Zajęcia indywidualne

 

Żabki

 

Poniedziałek - Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

                  Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Wtorek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka- wspomaganie rozwoju mowy i myślenia

            Poznawczy obszar rozwoju dziecka - przygotowanie do nauki czytania i pisania

Środa - Poznawczy obszar rozwoju dziecka -j. angielski

          Poznawczy obszar rozwoju dziecka - edukacja przyrodnicza

Czwartek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka - edukacja matematyczna

               Fizyczny obszar rozwoju dziecka - edukacja zdrowotna i ruchowa

Piątek - Poznawczy obszar rozwoju dziecka- edukacja muzyczna

          Poznawczy obszar rozwoju dziecka -edukacja plastyczno - techniczna

 

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek - rytmika

Wtorek - Zajęcia plastyczne , rozwój manualny

Środa - zajęcia umuzykalniające

Czwartek - Zajęcia  plastyczne, rozwój manualny

Piątek - Praca indywidualna z dziećmi

Wymienione obszary są dominującymi w czasie  organizowanych zajęć kierowanych  .Realizacja pozostałych obszarów podstawy programowej stanowią integralną część wyżej wymienionych

 Podstawa programowa realizowana jest  również w czasie   zabaw , spacerów , wycieczek oraz innej działalności dziecka w przedszkolu

 

projekt www eddo