O nas

 

Rok szkolny 2017/2018

Liczba oddziałów 4

Liczba dzieci przyjętych do przedszkola na rok szk. 2017//2018- 97

Godziny pracy przedszkola : 7:00 do 16:00 /oddziału przedszkolnego w szkole  - 8:30 do 15:30

Dzieci mogą korzystać z trzech lub dwóch posiłków :

 • śniadanie , obiad , podwieczorek-5,00/dzień,
 •  śniadanie i obiad – 3,60/ dzień
 • obiad i podwieczorek - 3,60/dzień

(koszty posiłków mogą ulęgać zmianie w zależności od wzrostu cen towarów)

Godziny podstawy programowej od 8:00 do 13:00

Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolu

Na życzenie rodziców dzieci mogą korzystać z nauki z religii.

W ramach zajęć przekraczających podstawę programowa organizowane są zajęcia z rytmiki  oraz inne zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez wychowawców poszczególnych grup

Współpracujemy z :

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pszczynie
 • Poradnią logopedyczną
 • Biblioteką Gminną - filia w Warszowicach
 • Szkołą Podstawową
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi lokalnymi instytucjami.

Programy realizowane w roku szk.2017/2018:

 • Program wychowania przedszkolnego"Zbieram , poszukuję , badam " Dorota Dziamska , Marzena Buchnat
 • Program własny „Bezpieczny przedszkolak”
 • Własny program adaptacyjny „Od małego przedszkolaka do starszaka”
 • Program nauki j.angielskiego
 • Program nauki religii

Przedszkole jest jedyną placówką w naszej miejscowości do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szereg organizowanych uroczystości pozwala na lepszą integrację ze środowiskiem .

Zapraszamy dzieci nie uczęszczające do przedszkola na wspólną zabawę np. bal karnawałowy, teatrzyki, Mikołajki, festyn rodzinny, ognisko.

Prócz tego organizujemy szereg uroczystości dla dzieci uczęszczających do przedszkola i członków ich rodzin.

Organizujemy wyjazdy do teatru, wycieczki autokarowe oraz wycieczki do naszych lokalnych instytucji.

Staramy się promować naszą placówkę poprzez udział w różnych konkursach, przeglądach. Posiadamy trzy duże sale zajęć, sanitariaty przy salach dla dzieci, szatnię, zaplecze kuchenne oraz plac zabaw .

Wyposażenie przedszkola stanowią środki dydaktyczne, zabawki, sprzęt, które na bieżąco i w miarę możliwości są uzupełniane.
Rodzic , którego dziecko zostanie przyjęte do przedszkola podpisuje z przedszkolem umowę.
W ramach programu adaptacyjnego organizujemy dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków oraz zabawy z nauczycielką danej grupy .

projekt www eddo